Výpočet exekučních
srážek ze mzdy

Nezabavitelná částka se od října 2022 opět navýšila

Jakou částku exekutor strhne dlužníkovi z platu? To se odvíjí od jeho výše čisté mzdy, typu pohledávky a nezabavitelné částky na manželku a děti. S kalkulačkou pro výpočet exekuce si ihned spočítáte částku, kterou může exekutor ze mzdy strhnout, a kterou musí naopak ponechat.

Jak probíhá exekuce na plat

Srážky jsou prováděny ze mzdy dlužníka nebo případně jiných příjmů, které jsou uvedeny v zákoně. Exekuce na plat začíná vydáním exekučního příkazu exekutorem. Exekutor zašle plátci mzdy (většinou zaměstnavateli) exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy. Plátce mzdy má povinnost po tom, co mu byl doručen exekuční příkaz začít provádět stanovené srážky. Sraženou část mzdy přepošle následně soudnímu exekutorovi. A jakou částku exekutor ze mzdy strhne? To vám vypočte kalkulačka pro výpočet exekuce s aktualizací od 1.10.2022.

Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace, kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:
Konsolidace půjček s ručením nemovitostí

Půjčka pro dlužníky je určena k vyplacení pohledávek včetně exekucí. S konsolidací dluhů si snížíte měsíční splátku na minimum a zachráníte nemovitost před nucenou dražbou.

Nezabavitelná částka 2022 s aktualizací od 1.10.2022
Aktualizace nezabavitelné částky od 1.10.2022

Nezabavitelná částka od 1. října 2022

Nezabavitelná částka se od 1. října 2022 opět navýšila, a to již po čtvrté v tomto roce. Minimální nezabavitelná částka je ve výši dvou třetin ze součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení.

 • Životní minimum jednotlivce = 4 620 Kč
 • Náklady na bydlení = 10 185 Kč
 • Základní nezabavitelná částka od 1.10.2022 = 11 103,75 Kč
 • Částka na vyživovanou osobu v roce 2022 (včetně manželky, která má příjem) = 3 701,25 Kč
 • Částka, nad kterou se srazí vše bez omezení = 29 610 Kč
Výpočet exekučních srážek ze mzdy

Jaké příjmy podléhají exekuci

Exekutor může nařídit exekuční srážky na: mzdu nebo plat, důchod, nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství, podporu v nezaměstnanosti, na příjmy z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, odstupné ze zaměstnání nebo náhradu mzdy, stipendia, na výsluhové příspěvky příslušníků bezpečnostních složek nebo vojáků z povolání.

Srážky můžou být rovněž provedeny na sociální dávky, které se nevyplácejí jednorázově např. na přídavek na dítě, rodičovský příspěvek či na zvláštní příspěvek k důchodu.

Kalkulačka výpočet exekuce od 1.10.2022
Které příjmy exekutor nesmí postihnout
Příjmy nepodléhající exekučním srážkám

Které příjmy exekutor nesmí postihnout

Exekuce v roce 2022 nemůže být nařízena na dávky pomoci v hmotné nouzi, jednorázové dávky sociální podpory, na příspěvek na bydlení či dávky sociální péče.

Exekutor také nemůže provádět exekuční srážky u lidí, kteří pobírají důchod a žijí v domově důchodců (ústavu sociální péče). Exekuci nepodléhá částka, která je nutná k zaplacení pobytu v ústavu sociální péče a částka, která se rovná výši kapesného v ústavu. Částka se počítá z důchodu, kdy člověku musí zůstat minimálně 15 % z důchodu.

Přednostní a nepřednostní pohledávky

Přednostní a nepřednostní pohledávky

Dle zákona se pohledávky dělí na přednostní a nepřednostní. Už jen z názvu mají přednostní pohledávky větší prioritu a jsou hrazeny přednostně v případě nařízení exekuce. Přednostní pohledávky jsou jasně definovány zákonem. Všechny ostatní, které nejsou v zákoně uvedeny, jsou považovány za nepřednostní.

Co je přednostní a nepřednostní pohledávka
Mezi přednostní pohledávky patří zejména
Jaké máme typy přednostních pohledávek

Mezi přednostní pohledávky patří zejména

 • Pohledávky na výživném na dítě nebo manžela či manželky – tyto pohledávky mají přednost i před ostatními přednostními pohledávkami
 • Pohledávky u FÚ – daně, poplatky a jiná podobná peněžitá plnění
 • Pohledávky u ČSSZ – pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Pohledávky na veřejné zdravotní pojištění
 • Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského a důchodového pojištění či úrazového pojištění
 • Pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
 • Pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
 • Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory
 • Pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví
 • Pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy
 • Pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče

Časté dotazy

Jaká je výše nezabavitelné částky od 1. října 2022

Od 1. října došlo již po čtvrté v tomto roce ke změně výpočtu exekučních srážek ze mzdy a navýšení nezabavitelného minima. Díky tomuto navýšení se základní nezabavitelná částka pro jednotlivce zvýšila od 1.10.2022 na 11 103,75 Kč. Částka na vyživovanou osobu, tedy manželku (i která má příjmy) a nezaopatřené děti se zvýšila od 1. října na 3 701,25 Kč

Jako částku exekutor strhne z platu?

Pokud je váš čistý příjem nižší než 11 103 Kč tak nic, protože vám musí nechat nezabavitelnou částku. Naopak částka 29 610 Kč je hranicí plně zabavitelné částky. Přesnou částku vám vypočte ihned naše kalkulačka exekučních srážek ze mzdy.

Jak dlouho trvá exekuce na plat?

Exekuce na plat může trvat velmi krátkou dobu, a to v případě, kdy se vymáhá nižší pohledávka. Bohužel ve většině případů exekuční srážky trvají i několik let. O tom, jak dlouho trvá exekuce na plat rozhoduje výše dluhu, výše platu a majetek dlužníka.

U pohledávek v řádech statisíců korun se exekuce vymáhá do doby, než exekutor vymůže celý dluh včetně příslušenství, tedy původní dluhu + úroků z prodlení, pokut, odměny exekutora a nákladů v exekučním řízení.

Teprve po vymožení poslední koruny exekutor exekuci ukončí. Exekuční řízení může být přerušeno, a nakonec také ukončeno díky insolvenčnímu řízení. Exekuce může být zastavena také z důvodu nevymahatelnosti. Jedná se o takzvané marné exekuce, které můžou trvat maximálně 12 let. Pokud během této doby exekutor nic nevymůže, exekuce se zastaví.