Proč vykoupit nemovitost

 • Získáte peníze do 75% odhadu nemovitosti
 • Okamžitě vám vyplatíme všechny vaše dluhy
 • V nemovitosti můžete zůstat bydlet nadále

Výhody

 • Odvrátíte si hrozící nebo probíhající exekuce
 • Nemovitost si můžete odkoupit zpět
 • Trvalý pobyt je samozřejmostí

Jaké nemovitosti vykupujeme

 • Nemovitosti na celém území ČR
 • Rodinné domy, byty v os. vl. a družstevní
 • Zadlužené s hypotékou a exekucí

Výkup zadlužených nemovitostí s hypotékou a exekucí

Vykupujeme byty v osobním vlastnictví a rodinné domy, a to i zadlužené nebo nemovitosti s hypotékou a exekucí. Je přitom jedno, jestli bydlíte v Praze, Brně, Hradci Králové, Plzni, Ostravě nebo v jiném městě. Výkupy nemovitostí provádíme po celém území ČR.

Proč využít našich služeb?

Váš byt nebo dům vykoupíme za nejvyšší možnou cenu na trhu s ohledem na to, že můžete v nemovitosti bydlet i nadále. U nás můžete využít všechny výhody spojené s trvalým pobytem, včetně příspěvku na bydlení. Nemovitost, kterou nám prodáte, si můžete odkoupit kdykoliv zpět do vašeho vlastnictví.

Co vám nabídneme

 • Okamžité uhradíme veškeré vaše závazky nejen na nemovitosti – exekuce, dluhy apod.
 • S věřiteli a exekutory jednáme za vás
 • Vykoupíme vaši nemovitosti a necháme vás v nemovitosti nadále bydlet
 • Trvalý pobyt vám na nemovitosti zůstane
 • Můžete využít i příspěvek na bydlení
 • Nemovitost si můžete kdykoliv odkoupit zpět do svého vlastnictví nebo vlastnictví jiné osoby, kterou si určíte
 • Možnost čerpat peníze ihned po podpisu smlouvy
 • Nikde nemusíte jezdit, přijedeme za vámi
 • Posouzení a ocenění nemovitosti – ZDARMA
 • Zajistíme veškerý právní servis s možnosti kontroly vašeho právního zástupce

Koho výkup nemovitostí osloví

Výkup nemovitostí s možností ho dále užívat, využívají především klienti, kteří mají dluhy a exekuce a hrozí jim prodej majetku v dražbě. Výkupem si zaplatí klienti všechny finanční problémy a v nemovitosti nadále zůstávají bydlet.

Je lepší insolvence nebo výkup?

Insolvence se vyplatí pouze ve dvou případech:

 • Pokud je dlužník zaměstnaný, má dluhy, které nestačí splácet, nevlastní žádnou nemovitost a splátkovým kalendářem dokáže během 5 let zaplatit všechny dluhy alespoň v min. výši 30 %.
 • Pokud vlastní dlužník nemovitost a jeho dluhy převyšují hodnotu nemovitosti

Insolovence se nevyplatí v případě:

Insolvence se nevyplatí v případě, kdy je dlužník vlastníkem nemovitosti, a celkové dluhy jsou ve výši do 70 % odhadu nemovitosti. Pokud dlužník na sebe vyhlásí insolvenci a je vlastníkem nemovitosti, může věřitel, kdykoliv podat návrh insolvenčnímu správci na prodej nemovitosti v dražbě!

Velmi častým případem jsou dlužníci v insolvenci, kteří mají hypotéku na nemovitosti a mají povolené oddlužení pomocí splátkového kalendáře na dobu 5 let. Banka nebo jakýkoliv věřitel může během insolvence, a to kdykoliv podat návrh na prodej dlužníkovi nemovitosti insolvenčnímu správci!

Mám zájem o výkup