Kalkulačka pro výpočet exekuce

Online kalkulačka pro výpočet exekuce 2021 vám vypočítá částku, kterou exekutor strhne dlužníkovi z platu v rámci exekučního řízení, a také částku, kterou mu musí ponechat.

Výpočet exekuce na plat od 1.1.2021

Exekutor v rámci exekučního řízení srazí od 1.1.2021 ze mzdy méně. Nezabavitelná částka, která nesmí být exekucí postižena se díky navýšení normativních nákladů na bydlení o trošku zvýšila na 7 872,75 Kč.

Výše zůstatku je závislá na tom, jestli exekutor vymáhá přednostní či nepřednostní pohledávku a dále na počtu vyživovaných osob, včetně manželky. Kalkulačka exekuce 2021 s aktualizací od 1.1.2021 vám orientačně spočítá, jak vysoké budou exekuční srážky ze mzdy.

Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace, kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Vyplacení
exekucí

Zastavte si neúměrné navyšování exekuce o různé penále a odměny exekutora. Splácejte jen jednu nebankovní půjčku s férovým úrokem.
Více informací »

Výkup nemovitostí
bez stěhování

Rychlý výkup zadlužených nemovitostí: bytů v osobním vlastnictví a rodinných domů. V nemovitosti můžete zůstat bydlet nadále v nájmu.
Více informací »

Financování nemovitostí

Novinka na finančním trhu. S družstevním financováním získáte peníze do 7 milionů Kč i bez registru a doložení příjmu.
Více informací »

Nezabavitelná částka v roce 2021

Nezabavitelné minimum je ve výši dvou třetin ze součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě.

 • Základní nezabavitelná částka v roce 2021 je 7 872,75 Kč
 • Částka na vyživovanou osobu v roce 2021 (včetně manželky, která má příjem) je 2 624,25 Kč
 • Částka nad, kterou se srazí bez omezení vše na placení exekucí je 20 994 Kč

Exekuci podléhají příjmy

Exekutor může nařídit exekuční srážky na: mzdu nebo plat, důchod, nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství, podporu v nezaměstnanosti, na příjmy z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, odstupné ze zaměstnání nebo náhradu mzdy, stipendia, na výsluhové příspěvky příslušníků bezpečnostních složek nebo vojáků z povolání. Srážky můžou být rovněž provedeny na sociální dávky, které se nevyplácejí jednorázově např. na přídavek na dítě, rodičovský příspěvek či na zvláštní příspěvek k důchodu.

Exekuci nepodléhají příjmy

Exekuce v roce 2021 nemůže být nařízena na dávky pomoci v hmotné nouzi, jednorázové dávky sociální podpory, na příspěvek na bydlení či dávky sociální péče.

Exekutor také nemůže provádět exekuční srážky u lidí, kteří pobírají důchod a žijí v domově důchodců (ústavu sociální péče). Exekuci nepodléhá částka, která je nutná k zaplacení pobytu v ústavu sociální péče a částka, která se rovná výši kapesného v ústavu. Částka se počítá z důchodu, kdy člověku musí zůstat minimálně 15% z důchodu.

Přednostní pohledávky

Dle zákona se pohledávky dělí na přednostní a nepřednostní. Už jen z názvu mají přednostní pohledávky větší prioritu a jsou hrazeny přednostně v případě nařízení exekuce. Přednostní pohledávky jsou jasně definovány zákonem. Všechny ostatní, které nejsou v zákoně uvedeny, jsou považovány za nepřednostní.

Mezi přednostní pohledávky patří zejména

 • Pohledávky na výživném na dítě nebo manžela či manželky – tyto pohledávky mají přednost i před ostatními přednostními pohledávkami
 • Pohledávky u FÚ – daně, poplatky a jiná podobná peněžitá plnění
 • Pohledávky u ČSSZ – pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Pohledávky na veřejné zdravotní pojištění
 • Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského a důchodového pojištění či úrazového pojištění
 • Pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
 • Pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
 • Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory
 • Pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví
 • Pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy
 • Pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče

EXEKUCE NA PLAT

Exekuce na plat je jedním z možností, jak může exekutor získat peníze od dlužníka pro věřitele.

Exekuční srážky ze mzdy se provádí podle přesně vypočítaných částek z platu dlužníka.

Výpočet exekuce na mzdu vám spočítá naše online exekuční kalkulačka
Kontaktujte nás